Paylaş:

OSGB Görev Yetki ve Sorumlulukları

OSGB Nedir, Nasıl Kurulur?

Ortak sağlık ve güvenlik birimi (OSGB) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen, iş yerlerinin güvenli ortamlara dönüştürülmesi, bakanlıkça istenilen standartlarda bulundurulması ve sürekli denetim mekanizmasının işler hale getirilmesi maksadı ile teşkil edilmiş birimleri ifade etmektedir. Yetki, sorumluluk ve kuruluşları ilgili bakanlık tarafından yayımlanan yönetmelik esasları dahilinde yürütülmektedir. Kadrolarında iş güvenliği uzmanıiş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurma zorunlulukları bulunmaktadır.

OSGB Personeli Görevleri

OSGB Personeli arasında bulunan;

İş güvenliği uzmanı: 

 • İş yerlerinde kişisel koruyucu tedbirlerinin alınması,
 • Kullanılan her türlü araç gereç vb. unsurların denetim, kontrol ve bakımlarının yapılması,
 • İş planlarının hazırlanarak uygulamaya sokulması,
 • Alınması gereken tüm önlemlerin iş verenlere yazılı olarak bildirilmesi,
 • Meslek hastalıkları ve kazalara yönelik nedenlerin araştırılması ve önleyici tedbirlerin iş verene iletilmesi, 
 • Risk değerlendirmelerinin yapılması, 
 • Çalışma ortamlarının gözetim altında tutulması,
 • Bilgilendirici eğitici eğitim sisteminin teşkil edilmesi ve 
 • Gerek duyulması halinde ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ortamının tesis edilmesi gibi hususlardan sorumludur.

İş Yeri Hekimi:
 

 • Çalışan personelin ve çalışma ortamlarının gözetiminin yapılması,
 • İşçi sağlığına yönelik kişisel koruyucu malzeme teminin sağlanması ve kullanımının denetlenmesi,
 • İş yeri ve işçiler konusunda sağlık bilgilendirme toplantı ve araştırmalarına katılarak elde edilen verilerin iş sahalarına uygulanması ve personelin bilinçlendirilmesi,
 • İş yerlerinde bulunan çalışma ortamları ile yemekhane, çay ocağı, koğuş, tuvalet  gibi ortak kullanım sahalarının sağlık kurallarına uygun hale getirilerek devamlılığın esas alınması,
 • Meslek hastalıklarının sebeplerinin araştırılarak gerekli önleyici tedbirlerinin alınması ve sürdürülmesinin ön plana çıkartılması,
 • Alınması gereken tüm tedbirlerin iş veren yazılı olarak bildirilmesi gibi hususlardan sorumludur.


Osgb Nelerden Sorumludur?
 

 • İş yerlerinde sağlık yönünden tehdit oluşturabilecek etkenlerin tespit edilmesi, önleyici tedbirlerin alınması, tehdit oluşturan unsurların ortadan kaldırılması,
 • İşçi sağlığının gözetim altına alınarak periyodik kontrol sisteminin teşkil edilmesi ve  sağlığı geliştirici tedbirlerin alınması,
 • İş yerlerinde meydana gelmesi muhtemel her türlü kaza, felaket, doğal afet ve yangın gibi olumsuz olayların öngörülmesi ve bu olaylara karşı müdahale planlarının hazırlanması ve acil eylem planlarının oluşturulması, düzenli aralıklar ile bu planların tatbikat niteliğine dönüştürülerek uygulanabilirliklerinin denetlenmesi ve rapor haline getirilmesi,
 • Çalışma sahalarının sürekli kontrol altında tutulması ve kontrol işlemleri ile işçi sağlığına yönelik tedbirlerin raporlar haline getirilmesi,
 • Risk değerlendirme çalışmalarının yapılması, işçi sağlığı ile ilgili işlemlerinin ve araç ile gereçlere yönelik bakım onarım işlemlerinin periyodik düzene oturtulması ve kayıtlarını tutulması gibi hususlar OSGB'nin sorumlulukları olarak tanımlamaktadır.

 


29.06.2019 | Etiket: OSGB, ortak sağlık ve güvenlik birimi, iş sağlığı, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı | 1.592 görüntüleme
Paylaş:

Yorumlar 0

Henüz yorum eklenmemiş, sen ekle.
Yorum yapabilmek için giriş yap veya kayıt ol.

Benzer Yazılar