Paylaş:

OSGB Faaliyet Alanları

OSGB Kuruluşu

OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) kuruluşunda iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurulması, yasal bir zorunluluk olarak belirlenmiştir. Her hangi bir ortak sağlık ve güvenlik biriminde görev alan personel, diğer bir OSGB’de ya da iş yerinde görev alamaz. Bu husus, ilgili bakanlıkça yasaklanmıştır. 
Ortak sağlık güvenlik birimi personelinin, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri konusunda faaliyetlerini yürütebilmesi için, işverenler tarafından uygun çalışma ortamlarının yaratılması gerekmektedir. Bu uygun çalışma alanları ilgili yönetmelikte, iş yeri hekimine tahsis edilecek minimum 10 m2’lik muayene hizmetlerine yönelik bir oda ve yine minimum 15 m2’lik acil müdahale ile ilk yardım bölümü ile iş güvenliği uzmanına tahsis edilecek 10 m2’lik bir oda olarak belirlenmiştir. Bu iki personele tahsis edilen odaların haricinde, minimum 1 tuvalet ile lavabo, 1 arşiv odası ve en az 12 m2’lik bir bekleme yeri tahsis edilmesi zorunluluğu da getirilmiştir.
  
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yetkilendirilme İşlemleri 

Teşkil edilmesi planlanan ortak sağlık güvenlik birimlerinin yetkilendirilme işlemleri, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir. Gerekli yetki belgesine sahip olmayan OSGB’lerin hizmet vermeleri, kanunen yasaklanmıştır. 

OSGB Faaliyet Alanları Nelerdir? 

OSGB’ler, iş yerlerinde çalışanlar ve iş yeri ile ilgili sahalarda faaliyetlerini sürdürmektedirler. İş yerlerinin ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen standartlara yükseltilmesi ve bu standartların rutin hale getirilmesi ile sürekliliğin kalıcı şekilde bulundurulması, faaliyet alanları içerisindedir. 
Ayrıca, iş yerlerinde çalışma şartlarının iyileştirilmesi, güvenli ortamların yaratılması, kaza risklerine yönelik analiz çalışmalarının yapılması, acil eylem planlarının geliştirilmesi ve tatbik edilmesi, ihtiyaç duyulması halinde diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapılması gibi faaliyet sahaları da bulunmaktadır. 
Çalışanlara yönelik faaliyetleri ise, sağlık işlemlerinin yürütülmesi, periyodik sağlık kontrollerinin devreye sokulması iş kazalarına karşı tedbirlerin alınması, mesleki hastalıkların nedenlerinin belirlenerek gerekli tedbirlerin ortaya çıkarılması ile uygulanması, kişisel koruyucu tedbirlerin tespit edilerek uygulanması olarak belirlenmiştir. 

OSGB ile Çalışmak İş Verenler İçin Zorunluluk mudur?

İşverenler, ilgili yönetmelik gereğince iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin aldırılmasından ve alınan tedbirin uygulanmasından, koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesinden birinci derecede sorumlu tutulmaktadır. 
Bu kapsamda işverenler, iş yerlerinde 1 iş yeri hekimi ve 1 iş güvenliği uzmanı bulundurmak ile yükümlü kılınmışlardır.
Eğer işveren, işletmesinde ilgili bakanlıkça belirlenen niteliklerde personel bulunduramıyor ise, kanuni yükümlülüğünü yerine getirmek maksadı ile ilgili bakanlıkça yetkilendirilen OSGB’lerden hizmet almak zorundadır. 
Ayrıca, işveren hizmet aldığı OSGB’lere uygun çalışma ortamını yaratmaktan, personeli ile OSGB personeli arasında iş birliği yaratılmasını sağlamaktan, işçilerinden güvenlik ve sağlık ile ilgili görüşleri almaktan da sorumludur. 


29.06.2019 | Etiket: OSGB, ortak sağlık güvenlik birimi, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri | 1.860 görüntüleme
Paylaş:

Yorumlar 0

Henüz yorum eklenmemiş, sen ekle.
Yorum yapabilmek için giriş yap veya kayıt ol.

Benzer Yazılar