Paylaş:

OSGB Faaliyetleri

Risk Analiz Çalışmaları
İş sağlığı ve iş güvenliği yasasının hükümleri gereğince, bütün iş yerleri risk analiz işlemlerini yapmak ya da yaptırmak ile sorumludur. 
Yapılan risk değerlendirme çalışmaları, çalışmaya esas olan iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre belirli periyotlar dahilinde geçerli olmaktadır. Bu sınıflandırmalar kapsamında hazırlanan risk analizleri, çok tehlikeli iş yerleri sınıflandırılmasında 2 yıl süre ile tehlikeli iş yerleri sınıflandırılmasında 4 yıl süre ile az tehlikeli iş yerleri sınıflandırılmasında ise 6 yıl süre ile geçerli olmaktadır. 
Risk analizi çalışmalarında temel hedef, işletmelerde ortaya çıkması muhtemel tehlikelerin belirlenmesi ve bu tehlikelere yönelik riske dönüşme ihtimalinin ortadan kaldırılmasıdır. Bu maksat ile yapılan tüm çalışmalar, risk analiz çalışmaları ifadesi ile tanımlanmaktadır.
Risk analiz çalışmalarında dikkat edilmesi gereken en önemli husus, bir tehlikenin meydana gelmesine sebep teşkil etmekte olan olay ya da olayların sonuçlarının incelenmesi ve risk oluşma olasılığının önem ile dikkate alınmasıdır. Bu hassas kavram sayesinde,  gelecek zaman dilimlerinde olması muhtemel olaylar ile bu olaylar neticesinde meydana gelecek durumlar hakkında, önlem alma yeteneği geliştirilmektedir. 
Sağlıklı bir risk analiz çalışmasında kaza kavramı mutlak suret ile bulunmalıdır. Kaza bilindiği üzere, kontrol dışında meydana gelen olaylar ya da durumlardır. Kazalar belli evrelerden meydana gelmektedir. Öncelik, kazaya meydan verecek her hangi bir nedenin ortaya çıkması ve kontrolsüz bir şekilde gelişmesidir.
Kontrolsüz gelişen bu olayın sonucunda ise, kaza kavramı ortadan kalkmakta ve yeni kavramlar devreye girmektedir. Bu kavramlar arasında yaralanmalar, ölümler, maddi ve manevi kayıplar bulunmaktadır.Bu neden ile risk analiz çalışmalarında kaza kavramının üzerinde önem ile durulması gerekmektedir. 
Diğer bir önemli hususta, tehlike kavramının risk analiz çalışmalarının içerisine alınması gerektiğidir. 
Tehlikeler kaza kavramını meydana getiren unsurlardır. Bireyler, ekipmanlar veya çalışma ortamları ya da doğal etkenler, tehlike unsurları arasında sayılabilir. Bu tehlike unsurlarının sezinlenmesi ve kazaya dönüşmesini engellemek için gerekli tedbirlerin alınması risk analiz çalışmalarının temelini meydana getirmektedir.
  
İşletmelerde Karşılaşılan Riskler

İşletmelerde Karşılaşılan Riskler bir değerlendirmeye tabi tutulacak olur ise, şu ana başlıklar ile ifade etmek mümkündür. Çevre koşullarından kaynaklanan riskler, doğal etkenlerden meydana gelebilecek riskler, her türlü araç, gereç, makine ve donanımlardan meydana gelebilecek riskler, insan kaynaklı ya da diğer tabiri ile personel kaynaklı durumlardan meydana gelebilecek riskler ilk sıralarda yer almaktadır. 
Ayrıca, çalışma ortamlarının yaratacağı riskler, kullanılmakta olan malzeme ya da maddelerin muhtemel riskleri, organizasyon eksikliğinden kaynaklanan riskler ve diğer etkenlerden meydana gelen riskler, iş yerlerinde analiz edilmesi gereken hususlar olarak ön plana çıkmaktadır. 

Risk Analiz Çalışmalarının Faydaları

İşletmelerde yürütülen risk analiz çalışmaları olası tehlikelerin ya da risklerin önceden ön görülmesi, güvenli çalışma ortamlarının temin edilmesi, güvenli çalışmaya yönelik teknolojik ekipmanların işletmelere adapte edilmesi gibi faydaları beraberinde getirmektedir. 
Ayrıca, acil durumlar karşısında işletmelerin hazır konumda bulunması, istenmeyen olaylar nedeni ile yaşanması muhtemel maddi ve manevi kayıpların önüne geçilmesi, işletmelerde görevli tüm personelin görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ile işletmelere üst seviyede verimlilik kazandırılarak işletmelerin saygınlığının arttırılması gibi faydaları da bulunmaktadır.


29.06.2019 | Etiket: OSGB, ortak sağlık ve güvenlik birimi, ortak sağlık güvenlik birimi, işletmelerde karşışalılan riskler, risk analizi, risk analiz çalışmaları, risk analiz çalışmaları faydaları, risk analizi faydaları, risk değerlendirme çalışmaları, risk değerlendirme, k | 1.774 görüntüleme
Paylaş:

Yorumlar 0

Henüz yorum eklenmemiş, sen ekle.
Yorum yapabilmek için giriş yap veya kayıt ol.

Benzer Yazılar